Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in Nieuwe Zakelijkheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
35092
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35092

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Koning-Albert-I-laan nr. 30. Burgerhuis uit de jaren 1930. Nieuwe zakelijkheid cf. parement van gele sierbaksteen en geglazuurde tegeltjes. Boven de keldergarage, oplopende erker met bekronend balkon (buisleuning tussen postamenten). Deur- en traptravee, gemarkeerd door verzorgd rondbogig portaal en traplicht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in nieuwe-zakelijkheidstijl

Koning Albert-I-laan 30 (Blankenberge)
Burgerhuis uit de jaren 1930. Nieuwe-zakelijkheidstijl, zie parement van gele sierbaksteen en geglazuurde tegeltjes. Boven de keldergarage, oplopende erker met bekronend balkon (buisleuning tussen postamenten). Deur- en traptravee, gemarkeerd door verzorgd rondbogig portaal en traplicht.