Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Windmolen Stokerijmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 35115   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35115

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beschermd als monument bij B.S.G van 22 december 1943. Voormalige 18de-eeuwse graanmolen, gelegen op de wijk "'t Hoge", het hoogste punt van Kuurne.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Windmolen Stokerijmolen

Brugsesteenweg zonder nummer (Kuurne)
Beschermd als monument bij B.S.G van 22 december 1943. Voormalige 18de-eeuwse graanmolen, gelegen op de wijk "'t Hoge", het hoogste punt van Kuurne.