Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Jachtpaviljoen van het kasteel van Ham

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
35143
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35143

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Een lage constructie van drie traveeën met pannen schilddak, voorzien van houten dakkapel. Baksteenmetselwerk met gebruik van zandsteen voor de sokkel, de hoekblokken, de geprofileerde kroonlijst, de omlijstingen en het kordon ter hoogte der onderdorpels.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Jachtpaviljoen van het kasteel van Ham

de Salmlaan 1 (Steenokkerzeel)
Lage constructie, baksteenbouw met gebruik van zandsteen, drie traveeën onder schilddak, uit midden 18de eeuw.