Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Conventgebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
35208
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35208

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

16de-eeuwse kern. Zuidzijde evenals de volledige zuidvleugel heropgebouwd na 1944. Westgevel opgericht tijdens de restauratiewerken van 1854.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Rondboogdeur

Berg van Leningstraat zonder nummer (Tienen)
In de omheiningsmuur van de zogenaamde conventgebouwen, een rondboogdeur met zandstenen omlijsting.

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Begijnhofconvent met tuin en ruïne begijnhofkerk

Berg van Leningstraat 10, zonder nummer (Tienen)
Voormalig begijnhofconvent met kerkruïne van de begijnhofkerk, opgericht in vroeggotische stijl en gebouwd in twee campagnes: beuken en transept uit de tweede helft van de 13de eeuw, koor en kapellen uit de eerste helft van de 14de eeuw. De conventgebouwen hebben vermoedelijk een 16de-eeuwse kern, de zuidzijde en volledige zuidvleugel werden heropgebouwd na 1944, de westgevel werd opgericht tijdens de restauratiewerken van 1854; de tuin van het convent telt 49,10 are, met enkele bruine beuken en een rond 1850 aangeplante ginkgo.