Schuur Sint-Agneteklooster

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maaseik
Deelgemeente Maaseik
Straat Sionstraat
Locatie Sionstraat zonder nummer (Maaseik)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72021/118.1
  • OL000369

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis Magniet en schuur Sint-Agneteklooster

Sionstraat zonder nummer, 7, Maaseik (Limburg)

Ruim breedhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw. Dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder wolfsdak.

Beknopte karakterisering

Typologiekloosters, schuren
Datering17de eeuw

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de schuur van het voormalige agnetenklooster.

In het beschermingsdossier wordt de wetenschappelijke, in casu historische en cultuurhistorische waarde van de schuur als volgt gemotiveerd: als rest van het voormalige agnetenklooster, ook ‘Groot Klooster’ genaamd, dat het volledige stadskwartier tussen de Grote Kerkstraat, de Sionstraat, de Monseigneur Koningsstraat en de noordwallen in beslag nam en als dusdanig integrerend deel uitmaakt van de historische stadsstructuur.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum met 36 monumenten (GYSELICNK J., 1991).

Waarden

Grote Kerkstraat +32 [Sionstraat zonder nummer] is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.