Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
35218
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35218

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Halfvrijstaande burgerwoning met art-decoreminiscenties en omhaagd voortuintje, in 1932 samen met nummer 92 in het kadaster geregistreerd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Interbellumwoning

Brouwerijstraat 94 (Linkebeek)
Halfvrijstaande burgerwoning van twee traveeën en twee bouwlagen en souterrain onder zadeldak dat links is afgewolfd, in 1932 op het kadaster geregistreerd.