Beschermd monument

Begijnhof Sint-Catharina: begijnenhuis met omheiningsmuur, oostelijk deel

Beschermd monument van 29-01-1981 tot heden

ID
3525
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3525

Besluiten

Woningen, magazijn, klooster, gemeentehuis en begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 29-01-1981  ID: 1586

Beschrijving

Het begijnenhuis is, met inbegrip van de omheiningsmuur, beschermd als monument. De bescherming betreft het oostelijk deel van een begijnenhuis uit 1652 dat in de 19de eeuw werd opgesplitst in twee wooneenheden.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Begijnenhuis

Sint-Catharinastraat 3-5 (Tongeren)
Oorspronkelijk één breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1652.