Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsgedenkteken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID: 35254   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35254

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ter ere van de gesneuvelde Overijsenaren bestelde de gemeente een gedenkteken bij Marcel Rau (Brussel, 1886 – 1966), een klassiek beeldhouwer en ontwerper van medailles en geldstukken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsgedenkteken

Just. Lipsiusplein zonder nummer (Overijse)
Oorlogsmonument gevormd door een hardstenen sokkel waarop een in brons gegoten, gevleugelde vrouwenfiguur, naar ontwerp van Marcel Rau, ingehuldigd in 1921 en na 1945 aangevuld met de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.