Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve van het langgeveltype

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
35258
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35258

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kleine hoeve opgetrokken uit baksteen van de streek, einde 17de - begin 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve van het langgeveltype

Ferd. Vanlaerstraat 9 (Bertem)
Kleine hoeve opgetrokken uit baksteen van de streek, einde 17de - begin 18de eeuw.