Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Rochusmemoriaal en gedenkzuil

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35260   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35260

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Modern gebouw van architect M. Dessauvage (1965) naast het monument der gefusilleerden van 1914-1918 (rechts van de steenweg Leuven-Aarschot).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Rochusmemoriaal en gedenkzuil

Gijzelaarsstraat zonder nummer (Aarschot)
Modern gebouw uit 1965 van architect M. Dessauvage, naast het monument der gefusilleerden van 1914-1918.