Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van de Sint-Lambertusparochie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
35262
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35262

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Deze traditionele pastorie zou gebouwd zijn in 1640 en werd opgetrokken uit de lokale zandsteen. De deurimposten met vermelding 'ANNO' '1761', verwijzen vermoedelijk naar het jaar dat de pastorie het huidige uitzicht kreeg.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie van de Sint-Lambertusparochie

Sint-Lambertusstraat 16 (Zaventem)
Deze traditionele pastorie, opgetrokken uit zandsteen, gebouwd in 1640, de vermelding ANNO 1761 verwijst naar het jaar dat de pastorie het huidige uitzicht kreeg, gerestaureerd in 1971-1972.