Agnetenklooster: omheiningsmuur

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maaseik
Deelgemeente Maaseik
Straat Sionstraat
Locatie Sionstraat 15-17 (Maaseik)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72021/119.1
  • OL000370

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Agnetenklooster

Sionstraat 15-17, Maaseik (Limburg)

Resten van het voormalige agnetenklooster, dat het volledig stadskwartier tussen de Sionstraat, de Monseigneur Koningsstraat en de wallen in beslag nam.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de omheiningsmuur van het voormalige agnetenklooster. In hetzelfde beschermingsbesluit wordt eveneens de schuur van dit klooster beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: de mergelstenen muur aan de oostzijde is beschermd als monument omwille van de wetenschappelijke, in casu historische en cultuurhistorische waarde, als resten – zij het waarschijnlijk sterk aangepast – van het voormalige agnetenklooster, ook ‘Groot Klooster’ genaamd, dat het volledige stadskwartier tussen de Grote Kerkstraat, de Sionstraat, de Monseigneur Koningsstraat en de noordwallen in beslag nam en als dusdanig integrerend deel uitmaakt van de historische stadsstructuur.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum met 36 monumenten (GYSELICNK J., 1991).

Waarden

Grote Kerkstraat 40 + 40A [Sionstraat 15-17] is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.