Beschermd monument

Agnetenklooster: omheiningsmuur

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

ID
3527
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3527

Besluiten

Geografisch pakket Maaseik
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2417

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de omheiningsmuur van het voormalige agnetenklooster. In hetzelfde beschermingsbesluit wordt eveneens de schuur van dit klooster beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: de mergelstenen muur aan de oostzijde is beschermd als monument omwille van de wetenschappelijke, in casu historische en cultuurhistorische waarde, als resten – zij het waarschijnlijk sterk aangepast – van het voormalige agnetenklooster, ook ‘Groot Klooster’ genaamd, dat het volledige stadskwartier tussen de Grote Kerkstraat, de Sionstraat, de Monseigneur Koningsstraat en de noordwallen in beslag nam en als dusdanig integrerend deel uitmaakt van de historische stadsstructuur.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum met 36 monumenten (GYSELICNK J., 1991).


Waarden

Grote Kerkstraat 40 + 40A [Sionstraat 15-17] is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Agnetenklooster

Sionstraat 15-17 (Maaseik)
Resten van het voormalige agnetenklooster, dat het volledig stadskwartier tussen de Sionstraat, de Monseigneur Koningsstraat en de wallen in beslag nam.