Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

ID
3529
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3529

Besluiten

Geografisch pakket Maaseik
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2417

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de wetenschappelijke, in casu architectuurhistorische waarde van het pand als volgt gemotiveerd: het gebouw is een voorbeeld van laat 17de-eeuwse Maasstijl, dat naast de algemene kenmerken van de Maasstijl (breedhuisordonnantie, materiaalgebruik), tevens de kenmerken vertoont van de specifieke stijlperiode waarin het zich plaatst (benadrukt benadrukt horizontalisme, de omlijstingen met negblokken hebben plaats gemaakt voor rechte omlijstingen) en bovendien een voor Nederlands Zuid-Limburg en het Maasdal regionale variant, namelijk de in- en uitgezwenkte zijgevels.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum met 36 monumenten (GYSELICNK J., 1991).


Waarden

Hepperstraat 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Hepperstraat 2 (Maaseik)
Enkelhuis van twee of drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit eind 17de eeuw.