Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
35290
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35290

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tweegezinswoning in aansluitende bouwtrant met nummer 77, gelegen rechts van de molen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoning

Vlamertingestraat 79-81 (Ieper)
Tweegezinswoning in aansluitende bouwtrant met nummer 77, gelegen rechts van de molen.