Burgerhuis

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Diest
Deelgemeente Diest
Straat Botermarkt
Locatie Botermarkt 11 (Diest)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24020/160.1
  • OB001525

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis

Botermarkt 11, Diest (Vlaams-Brabant)

Rijhuis met drie verdiepingen uit einde 18de eeuw in vrij provinciale Louis XVI-stijl.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het 19de-eeuws burgerhuis te Diest, is beschermd als monument.

Waarden

Woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Met uitzondering van de pui, gaaf bewaard voorbeeld van een drielagig en vier traveeën tellend breedhuis onder een zadeldak, opgetrokken in de eerste helft van de 19de eeuw in provinciale Louis XVI-stijl en gekenmerkt door een volledig opengewerkte gevel met symmetrische opbouw en een naar boven toe verjongende gevelordonnantie met rondboogvensters op de eerste verdieping en een sterke horizontale geleding door het lijstwerk, de verdiepte spiegels op de borstweringen, de balustrades voor de vensters en de uitkragende kroonlijst op klossen. Typerend zijn de sierlijke sluitstenen en de florale decoratie in de boogzwikken en borstweringen van de eerste verdieping.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.