Beschermd monument

Pastorie Sint-Odulphusparochie

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden

ID
3530
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3530

Besluiten

Geografisch pakket Borgloon
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1995  ID: 2813

Beschrijving

De pastorie is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van de pastorie als volgt werd gemotiveerd: als gebouw uit de eerste helft van de 19de eeuw dat mede door zijn ligging zeer bepalend is voor het stadsbeeld.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, advies KCML (1995).


Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Odolphusparochie

Speelhof 12 (Borgloon)
Voormalige pastorie, op de plaats van een thans verdwenen kanunnikenhuis. Aangezien de Sint-Odulphuskerk bediend werd door de kanunniken, die over hun eigen woning beschikten, bezat Borgloon geen pastorie.