Beschermd monument

Begijnhof Sint-Catharina: drie begijnenhuizen

Beschermd monument van 29-01-1981 tot heden

ID: 3533   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3533

Besluiten

Woningen, magazijn, klooster, gemeentehuis en begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 29-01-1981  ID: 1586

Beschrijving

De drie begijnenhuizen langsheen de Sint-Rosastraat, vanaf 1899 gebruikt door het minderbroederklooster, zijn beschermd als monument.Waarden

Het klooster is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Begijnenhuis

Sint-Rosastraat 5 (Tongeren)
Thans deel van het minderbroedersklooster. Kern in Maasstijl aangeduid wordt door de gevelsteen met datering 1643.


Begijnhuizen

Sint-Catharinastraat 31, Sint-Rosastraat 1 (Tongeren)
Twee huizen die thans deel uitmaken van het minderbroedersklooster, ze dateren uit het midden van de 17de eeuw.