Gevelniskapel

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maaseik
Deelgemeente Maaseik
Straat Kleine Kerkstraat
Locatie Kleine Kerkstraat zonder nummer (Maaseik)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72021/122.1
  • OL000374

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gevelniskapel

Kleine Kerkstraat zonder nummer, Maaseik (Limburg)

In de gevel van nummer 18, gedeeltelijk in die van nummer 16, kapel in een rondboognis. Waarschijnlijk uit de eerste helft 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De gevelniskapel is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: de kapel, gelegen tussen nummer 16 en 18 van de Kleine Kerkstraat, is beschermd als monument omwille van de volkskundige waarde: het is één van de zeldzame overblijfselen van een uitstervende volksdevotie.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum met 36 monumenten (GYSELICNK J., 1991).

Waarden

De kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.