Brigittijnenklooster

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Nieuwland
Locatie Nieuwland 11 (Borgloon)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/121.1
  • OL000146

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brigittijnenklooster

Nieuwland 11, 11A-B, Borgloon (Limburg)

In 1643 wordt besloten tot de stichting van een klooster in Borgloon. Twee brigittijnen uit het bisdom Ieper vestigen zich in de stad, in een huis aan de Abbeelplaats.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het voormalig Brigittijnenklooster met kapel en omheiningsmuur.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de erfgoedwaarde van de woning met muur als volgt werd gemotiveerd:
Architectuurhistorische waarde: gebouwencomplex in sobere barokarchitectuur uit 1663 waarin het gebruik van baksteenmetselwerk overweegt, doch met opvallende versiering van mergelsteenblokken aan de vensters.
Cultuurhistorische waarde: het is een klooster van een weinig verbreide orde, met name de brigittijnen, waarvan de mannelijke tak thans is uitgestorven, en de vrouwelijk slechts op vier plaatsen (buiten België) nog bestaat. In die zin is het een merkwaardig religieus-historisch document.
Sociaal-culturele en stedenbouwkundige waarde: omheiningsmuur, als beeldbepalend element.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, advies KCML (1995).

Waarden

Het Brigittijnenklooster, muur en kapel zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.