Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Classicistisch getinte herenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
35408
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35408

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble van twee bouwlagen hoge panden met homogeen laatclassicistisch uitzicht uit einde 18de eeuw, doch met oudere kern minstens opklimmend tot de 17de, mogelijk zelfs tot de 16de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Classicistische herenhuizen

Vaartstraat 48-50, 54 (Leuven)
Ensemble van twee bouwlagen hoge panden uit eind 18de eeuw, doch met kern minstens opklimmend tot de 17de zelfs tot de 16de eeuw, de tuin van nummer 48 bewaart nog een fraai 19de-eeuws chinees tuinpaviljoentje.