Beschermde archeologische site

Verdwenen kerk van Zelem

Beschermde archeologische site van tot heden

ID
3542
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3542

Besluiten

Verdwenen kerk van Zelem
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-2014  ID: 5545

Beschrijving

De bescherming omvat de site van de verdwenen kerk in Zelem met ondergronds nog restanten van een omgrachte vol- tot laatmiddeleeuwse parochiekerk met bijhorend kerkhof.Waarden

De verdwenen kerk van Zelem is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

cultuurhistorische waarde

De site van de verdwenen kerk in Zelem bevat ondergronds nog restanten van een omgrachte vol- tot laatmiddeleeuwse parochiekerk met bijhorend kerkhof. In de onmiddellijke omgeving van de kerk zijn ook middeleeuwse bewoningssporen geattesteerd evenals sporen uit de ijzertijd. Het nog aanwezige bodemarchief vormt een belangrijke bron van informatie voor de reconstructie van de geschiedenis van het kerkdomein en de verschillende bewoningsfasen in de onmiddellijke omgeving van de kerk. De zone wordt beschermd om deze bron van informatie te behouden enerzijds en met het oog op toekomstig onderzoek anderzijds.

wetenschappelijke waarde

De site van de verdwenen kerk in Zelem bevat ondergronds nog restanten van een omgrachte vol- tot laatmiddeleeuwse parochiekerk met bijhorend kerkhof. In de onmiddellijke omgeving van de kerk zijn ook middeleeuwse bewoningssporen geattesteerd evenals sporen uit de ijzertijd. Het nog aanwezige bodemarchief vormt een belangrijke bron van informatie voor de reconstructie van de geschiedenis van het kerkdomein en de verschillende bewoningsfasen in de onmiddellijke omgeving van de kerk. De zone wordt beschermd om deze bron van informatie te behouden enerzijds en met het oog op toekomstig onderzoek anderzijds.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Verdwenen kerk van Zelem

Kolenbergstraat, Sint-Jansbergstraat (Halen)
De site van de verdwenen kerk in Zelem bevat ondergronds nog restanten van een omgrachte vol- tot laatmiddeleeuwse parochiekerk met bijhorend kerkhof.