Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Wakken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
35435
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35435

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het kasteel met omgevend park en schandpaal is opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Wakken, en is beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1998. Het kasteel is pal tegenover de kerk gesitueerd en bevindt zich aan de rand van de dorpskern. Het omliggende park paalt aan de Kraaistraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Wakken

Kasteeldreef 9 (Dentergem)
Het kasteel is pal tegenover de kerk gesitueerd en bevindt zich aan de rand van de dorpskern. Het omliggende park paalt aan de Kraaistraat.