Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Garage Omnia Automobile en woongelegenheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35457   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35457

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Garage "OMNIA AUTOMOBILE" van 1924.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Garage Omnia Automobile en woongelegenheid

Leopoldlaan 41-43 (Middelkerke)
Garage "OMNIA AUTOMOBILE" van 1924.