Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Noodwoningen Koning Albertfonds

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35458   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35458

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In oorsprong houten barakken van het Koning Albertfonds die naderhand in steen geplaatst zijn. Het betrof meer bepaald de demonteerbare houten woningen die door Zanen & Moenaert waren ontworpen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Noodwoningen Koning Albertfonds

Duinenweg 422-424, 444-446, 456 (Middelkerke)
In oorsprong houten barakken van het Koning Albertfonds die naderhand in steen geplaatst zijn. Het betrof meer bepaald de demonteerbare houten woningen die door Zanen & Moenaert waren ontworpen.