Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning van 1725

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
35477
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35477

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen huis met anderhalve verdieping gedateerd 1725 (muurankers).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning van 1725

Tiensesteenweg 149-151 (Bierbeek)
Bakstenen huis met anderhalve verdieping gedateerd 1725.