Beschermd monument

Burgerhuis Die Ketten

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

ID
3548
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3548

Besluiten

Geografisch pakket Maaseik
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2417

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het burgerhuis Die Ketten, later ook De Golden Ketten en Gielen genaamd.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
Wetenschappelijk, in casu architectuurhistorische waarde: de oude, 17de-eeuwse kern van het gebouw is voorzien van een typische 19de-eeuwse gevel, gekenmerkt door de sobere afwerking (vrijwel geen natuursteen). De gave toestand van bewaring met behoud van alle architectonische details (luiken, oorspronkelijk houtwerk aan deur en vensters) maken het gebouw vanuit typologisch en documentair oogpunt een interessant en behoudenswaardig exemplaar.
Andere sociaal-culturele waarden: de gaaf bewaarde gevel maakt het gebouw tot een markant en beeldbepalend element op het marktplein.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum met 36 monumenten (GYSELICNK J., 1991).


Waarden

Markt 4 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis Die Ketten

Markt 4 (Maaseik)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Huidig uitzicht uit het derde kwart van de 19de eeuw, doch oudere kern uit de tweede helft van de 17de of de 18de eeuw.