Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeenteschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35482   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35482

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool, thans in gebruik als jeugdhuis (en lokalen jeugdbeweging). Historiek. Volgens de eerste organieke wet op het lager onderwijs (1842) wordt iedere gemeente verplicht een lagere school in te richten. De privéschool van Amand Hoornaert wordt daarop in 1845 omgevormd tot gemeenteschool.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeenteschool

Stationsstraat 7, 5A (Lendelede)
Voormalige gemeenteschool, thans in gebruik als jeugdhuis (en lokalen jeugdbeweging). Historiek. Volgens de eerste organieke wet op het lager onderwijs (1842) wordt iedere gemeente verplicht een lagere school in te richten. De privéschool van Amand Hoornaert wordt daarop in 1845 omgevormd tot gemeenteschool.