Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnhof, Tienen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35499   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35499

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stichting in de loop van de eerste helft van de 13de eeuw; aanvankelijk zou de begijnen door G. van der Poorten een huis geschonken zijn in de zogenaamde Begijnenstraat; ook kwamen ze in het bezit van andere woningen onder meer in de Bostsestraat en buiten de stadswallen op het gebied van Hakendover.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnhof

Berg van Leningstraat 10, Bostsestraat 60, Groot Begijnhof 1-42, 43-59, Potterijstraat 2 (Tienen)
Stichting in de loop van de eerste helft van de 13de eeuw; aanvankelijk zou de begijnen door G. van der Poorten een huis geschonken zijn in de zogenaamde Begijnenstraat; ook kwamen ze in het bezit van andere woningen onder meer in de Bostsestraat en buiten de stadswallen op het gebied van Hakendover.


Is de omvattende vaststelling van

Begijnenhuis

Groot Begijnhof 32 (Tienen)
Begijnenhuis met laat 18de-eeuws uitzicht.


Begijnenhuis

Groot Begijnhof 33 (Tienen)
Woning met laat 18de-eeuws uitzicht.


Begijnenhuis

Groot Begijnhof 34 (Tienen)
Begijnenhuis met laat 18de-eeuws uitzicht.


Begijnenhuis

Groot Begijnhof 18 (Tienen)
Begijnenhuis met laat 18de-eeuws uitzicht. Zandstenen deuromlijsting met gestrekte tussendorpel rustend op kwartronde consoles.


Begijnenhuis

Groot Begijnhof 37 (Tienen)
Deel van dubbelhuis in traditionele stijl uit de 17de-18de eeuw voorzien van een geprofileerde deur met tussendorpel uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Begijnenhuis

Groot Begijnhof 16 (Tienen)
Begijnenhuis met laat 18de-eeuws uitzicht.


Begijnenhuis

Groot Begijnhof 17 (Tienen)
Begijnenhuis met laat 18de-eeuws uitzicht. Zandstenen deuromlijsting met gestrekte tussendorpel rustend op kwartronde consoles.


Begijnenwoning

Groot Begijnhof 42 (Tienen)
Woning in traditionele stijl uit de 17de-18de eeuw met zandstenen barok korfboogdeurtje met fronton en bovenlicht.


Begijnenwoning

Groot Begijnhof 38 (Tienen)
Woning in traditionele stijl, gedateerd 1669.


Begijnenwoning

Groot Begijnhof 53 (Tienen)
Begijnenwoning met laat 18de-eeuwse deuromlijsting.


Begijnenwoning

Groot Begijnhof 29 (Tienen)
Woning met twee bewaard gebleven kruisvensters met vlakke omlijsting in de verbouwde voorgevel.


Begijnhofconvent met tuin en ruïne begijnhofkerk

Berg van Leningstraat 10, zonder nummer (Tienen)
Voormalig begijnhofconvent met kerkruïne van de begijnhofkerk, opgericht in vroeggotische stijl en gebouwd in twee campagnes: beuken en transept uit de tweede helft van de 13de eeuw, koor en kapellen uit de eerste helft van de 14de eeuw. De conventgebouwen hebben vermoedelijk een 16de-eeuwse kern, de zuidzijde en volledige zuidvleugel werden heropgebouwd na 1944, de westgevel werd opgericht tijdens de restauratiewerken van 1854; de tuin van het convent telt 49,10 are, met enkele bruine beuken en een rond 1850 aangeplante ginkgo.