Beschermd monument

Classicistisch burgerhuis

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID: 355   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/355

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4132

Beschrijving

Het 18de-eeuws classicistische burgerhuis te Diest, is beschermd als monument.Waarden

Woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Gaaf bewaard voorbeeld van een rijkere, eind 18de-eeuwse classicistische burgerwoning met gevel in zandhoudende kalksteen en bestaande uit drie bouwlagen en vier traveeën onder een zadeldak en voorzien van een fraaie houten, vroeg 20ste-eeuwse winkelpui.
Naast de fraaie houten winkelpui, gekenmerkt door gecanneleerde pilasters en sierlijke voluutconsoles met schijfmotief, zijn ook de Lodewijk XVI-motieven typerend -spiegels, ruiten en schijfmotieven- op de borstweringen onder de vensters, evenals de symmetrie en de ritmering van de naar boven toe verjongende gevelordonnantie. Het eerder zeldzame natuurstenen parement en de gave winkelpui verlenen aan het pand respectievelijk een exemplarische en documentaire waarde. Als één van de oudere woningen op de Botermarkt, is het pand bovendien een getuige van de oorspronkelijke bebouwing en bepalend voor het straatbeeld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Classicistisch burgerhuis

Botermarkt 24 (Diest)
Burgerhuis met drie verdiepingen uit einde 18de eeuw. Zandstenen voorgevelbekleding verfraaid met Louis XVI-ornamenten en bekroond met een entablement.