Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eygen Heerd

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
35512
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35512

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De woning Eygen Heerd wordt voor het eerst vermeld in de Wijkboeken (1675-1719) als het "Schutteputhuis" en zou volgens Maesschalck en Viaene (1992) ontstaan zijn uit het woonhuis en atelier van Dirk Bouts.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eygen Heerd

Minderbroedersstraat 5 (Leuven)
De woning Eygen Heerd wordt voor het eerst vermeld in de Wijkboeken van 1675-1719 als het Schutteputhuis en zou ontstaan zijn uit het woonhuis en atelier van Dirk Bouts.