Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis Craenenburg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35581   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35581

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 16/ Sint-Amandsstraat. Huis z.g. "Craenenburg" cf. vroegere bewoners. Diephuis van vijf + vijf trav. en naar boven toe verlagende bouwl. onder zadeldak (n straat). Oorspronkelijke houten gevel (cf. Sanderus) vervangen door lijstgevel van 1822. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1956 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge), doch bewaarde oude kern cf. kelders en dakgebintAanduiding van

Is de vaststelling van

Huis Craenenburg

Markt 16 (Brugge)
Diephuis van vijf + vijf traveeën en naar boven toe verlagende bouwlagen onder zadeldak. Oorspronkelijke houten gevel vervangen door lijstgevel van 1822. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1956 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), doch bewaarde oude kern.