Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistisch hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35609   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35609

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Reeds in de 16de-17de eeuw was hier een ruim pand gelokaliseerd, met name "den Witten Sleutele". Heden L-vormig volume in neoclassicistische stijl, dat de hoek inneemt met de Lei en dateert uit het tweede kwart 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch hoekhuis

Lei 57, Mechelsestraat 91-93 (Leuven)
L-vormig volume in neoclassicistische stijl, dat de hoek inneemt met de Lei en dateert uit het tweede kwart 19de eeuw.