Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pachthof van de Parkabdij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35681   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35681

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote hoeve met afzonderlijke bestanddelen rondom het binnenhof, in hoofdzaak daterend uit de 18de eeuw. Grote rondbooginrijpoort in de omheiningsmuur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pachthof van de Parkabdij

Jordaanstraat 2 (Boutersem)
Grote hoeve met afzonderlijke bestanddelen rondom het binnenhof, in hoofdzaak daterend uit de 18de eeuw. Grote rondbooginrijpoort in de omheiningsmuur.