Beschermd monument

Herberg Den Cleynen Cruywaeghen

Beschermd monument van 19-04-2001 tot heden

ID: 357   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/357

Besluiten

Woning Den Cleynen Cruywaeghen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-2001  ID: 3691

Beschrijving

De voormalige herberg Den Cleynen Cruywaeghen te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

Het pand 'Den Cleynen Cruywaeghen' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als getuige en referentiepunt van het historische bouwverloop van de Mechelsestraat en bouwtypologisch een relevant voorbeeld van stedelijke privé-architectuur te Leuven in de 17de eeuw.
Meer bepaald als huistype dat, palend aan een vroegere 'brandgang', is ingeplant met communicerende bakstenen volumes onder diepgerichte daknok: een voorhuis met topgevel aan de straat - thans weliswaar een vereenvoudigde puntgevel - en een hoger achterhuis tussen tuitgevels, met nog bewaarde voormalige kruis- en kloosterkozijnen in de zijgevels. De hardstenen pui met elegante deuromlijsting getuigt van een eind 18de-eeuwse modernisering in Lodewijk XVI-stijl. De nog vrij intact behouden originele draagstructuur met moerbalken voorzien van uitgewerkte sleutelkoppen, kinderbalken en gedeeltelijk ook troggewelfjes, de integraal bewaarde kapspanten in het achterhuis en het laatgotische zandstenen schouwfragment verhogen nog de documentaire waarde van dit pand.
Als vermoedelijke vroegere herberg komt zijn functionele band met de voormalige brouwerij 'den Grooten Cruywaeghen' (buurpand nr. 37) tot uiting in hun verwante historische naamgevingen en de onderlinge gebouwenconfiguratie.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Brouwerij Den Grooten Cruywaeghen en herberg Den Cleynen Cruywaeghen

Mechelsestraat 37-39, 37A, 39A (Leuven)
Precieze gegevens omtrent de bouwcampagne van beide panden zijn niet bekend. De verwante benamingen en onderlinge gebouwenconfiguratie wijzen alleszins op een historisch nauwe band tussen beide panden.