Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arduinen wapensteen 1727

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
35708
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35708

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Arduinen wapensteen met jaartal 1727, ingewerkt in een recentere gevel.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Boswachtershuis met wapensteen van 1727

Naamsesteenweg 581 (Leuven)
Op de hoek van de dreef naar het klooster van de Jacht en de Naamsesteenweg staat een boswachtershuis van 1909 met een ingewerkte wapensteen van 1727. Het pand werd gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1905, ingediend door H. Reynaert in opdracht van de hertogen van Arenberg. In 1909 werd de vergunning verleend om te bouwen. Het ontwerp voor het bakstenen boswachtershuis werd getekend door de architect J. Vanderperre.