Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Berkenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35726   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35726

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve van het Van Dalecollege te Leuven. Grote gesloten hoeve met woon- en dienstruimten rondom een groot binnenhof. Poortgebouw met duiventil.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Berkenhof

Weg tussen Weiden 14-24 (Bierbeek)
Voormalige hoeve van het Van Dalecollege te Leuven. Grote gesloten hoeve met woon- en dienstruimten rondom een groot binnenhof; poortgebouw met duifhuis.