Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadhuis van Tienen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35754   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35754

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neoclassicistisch stadhuis, op het hoofdgestel gedateerd 1836; architect Drossaert.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadhuis Tienen

Grote Markt 23 (Tienen)
Het stadhuis van Tienen is in oorsprong een 17de-eeuwse patriciërswoning die in 1835 door Frans Drossaert werd verbouwd in neoclassicistische stijl.