Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Duigemhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
35770
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35770

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vermeld als middeleeuwse omgrachte "Hoeve Tuyckom". In huidige vorm: gesloten hoeve met hoofd- en bijgebouwen, ingeplant rondom het rechthoekige erf. Bewaard gebleven zandstenen donjon uit de 13de-14de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve Duigemhof

Duigemhofstraat 101 (Herent)
Vermeld als middeleeuwse omgrachte Hoeve Tuyckom. In huidige vorm: gesloten hoeve met hoofd- en bijgebouwen, ingeplant rondom het rechthoekige erf; bewaard gebleven zandstenen donjon uit de 13de-14de eeuw.