Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hopmagazijn

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 35790   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35790

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hopmagazijn gelegen ten zuiden van het station, naar verluidt daterend van 1911. Erin opgenomen woningen en kantoren waarboven de hopzolder; asten met een capaciteit van vier ton hop (zwavelen + persen), ondergebracht in de dwarse zijvleugels. Rechts, aanpalende conciërgewoning (nr. 7). Gebouw van twee bouwlagen; middenvleugel van zeven traveeën onder geknikt zadeldakAanduiding van

Is de vaststelling van

Hopmagazijn

Nijverheidsstraat 7-17 (Poperinge)
Hopmagazijn gelegen ten zuiden van het station, naar verluidt daterend van 1911. Erin opgenomen woningen en kantoren waarboven de hopzolder; asten met een capaciteit van vier ton hop (zwavelen + persen), ondergebracht in de dwarse zijvleugels. Rechts, aanpalende conciërgewoning (nr. 7). Gebouw van twee bouwlagen; middenvleugel van zeven traveeën onder geknikt zadeldak