Beschermd monument

Gesloten hoeve en erf

Beschermd monument van 25-06-2002 tot heden
ID: 3580   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3580

Besluiten

Vierkantshoeve met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-06-2002  ID: 3896

Beschrijving

De gesloten hoeve is, met inbegrip van het erf, beschermd als monument.Waarden

De vierkantshoeve met erf is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gesloten hoeve met vermoedelijk 17de-eeuwse kern, en aanpassingen uit de tweede helft van de 18de en de 19de eeuw. De huidige vorm van de hoeve is sinds de eerste kadastrale registratie (1840-1845) ongewijzigd gebleven. Telgen van de familie Fransens houden het goed al minstens sinds die registratie in bezit.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Complex van bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), rondom een rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt. Straatvleugel met centrale poort, een kleiner stalgedeelte links en een woonhuis rechts. Een achterwaartse linkervleugel omvat de dwarsschuur met knechtenkwartier, de achtervleugel herbergt de grote stal.
Het poortgebouw, twee bouwlagen onder zadeldak, geflankeerd door zij gevels met aandaken, heeft een 19de-eeuwse ordonnantie, maar behield aan erfzijde nog interessante vakwerkelementen, weliswaar onder versteende vorm, een houten kozijn en bolkozijn, evenals een sterk overkragende, geschoorde dakrand.
Het woonhuis is een dubbelhuis van vijf travee├źn en twee bouwlagen onder een steil zadeldak met aandak. Aan straatzijde bleven laat 18de-eeuwse muuropeningen bewaard, getoogd, in een kalkstenen omlijsting met sponningbeloop en afgedekte sluitsteen. Het deurschrijnwerk lijkt oorspronkelijk. De erfgevel werd aangepast in de 19de eeuw, de eerste verdieping is een toevoeging.
De dienstgebouwen zijn grotendeels 19de-eeuws, aan de buitenzijde blind, aan erfzijde voorzien van rechthoekige, in vlakke kalkstenen lijsten gevatte muuropeningen en uitzonderlijk een deur of venster in houten omlijsting.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve

Rechtstraat 20 (Tongeren)
Hoeve met kern mogelijk uit de 17de eeuw en aanpassingen uit de tweede helft van de 18de eeuw en de 19de eeuw, bakstenen gebouwen rondom een rechthoekig erf met mestvaalt.