Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Gesloten hoeve: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-06-2002 tot heden
ID: 3584   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3584

Besluiten

Vierkantshoeve met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-06-2002  ID: 3896

Beschrijving

De onmiddellijke omgeving van de gesloten hoeve is beschermd als dorpsgezicht. Deze omgeving bestaat onder meer uit een weide achter (ten noordwesten van) de hoeve. De hoeve zelf behoort niet tot deze bescherming, maar is apart beschermd als monument.Waarden

De omgeving van de vierkantshoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: De hoeve is een belangrijk beeldbepalend element in de Rechtstraat, waar vanouds verschillende belangrijke vierkantshoeves zijn geconcentreerd. Het gebouw vertoont bovendien sporen van historische samenhang met het aangrenzende kloosterpand en ligt in de franje van het belangrijke kerk- en pastoriesite, waardoor op treffende wijze verschillende karakteristieke dorpselementen uit verschillende ontwikkelingsfasen zijn gegroepeerd.

historische waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: De hoeve is een belangrijk beeldbepalend element in de Rechtstraat, waar vanouds verschillende belangrijke vierkantshoeves zijn geconcentreerd. Het gebouw vertoont bovendien sporen van historische samenhang met het aangrenzende kloosterpand en ligt in de franje van het belangrijke kerk- en pastoriesite, waardoor op treffende wijze verschillende karakteristieke dorpselementen uit verschillende ontwikkelingsfasen zijn gegroepeerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve

Rechtstraat 20 (Tongeren)
Hoeve met kern mogelijk uit de 17de eeuw en aanpassingen uit de tweede helft van de 18de eeuw en de 19de eeuw, bakstenen gebouwen rondom een rechthoekig erf met mestvaalt.