Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Leocollege

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35881   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35881

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Leocollege in plaats van het Engels Seminarie (1861-1873), dat gesticht was door Baron John Sutton, een Engelse bekeerling, die te Brugge woonde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Leocollege

Potterierei 11-12, 13 (Brugge)
Sint-Leocollege in plaats van het Engels Seminarie (1861-1873), dat gesticht was door Baron John Sutton, een Engelse bekeerling, die te Brugge woonde.