Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 35882   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35882

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve samengesteld uit een woonstalhuis uitgebreid met schuur en vrijstaand bijgebouw geschikt rond begraasd erf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Weegstraat 36 (Aarschot)
Hoeve samengesteld uit een woonstalhuis uitgebreid met schuur en vrijstaand bijgebouw geschikt rond begraasd erf.