Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Ter Kemp

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35897   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35897

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoevetje gelegen aan de rand van het bos. Wederopbouw teruggaand op de regionale hoevebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Ter Kemp

Pappotstraat 2 (Ieper)
Hoevetje gelegen aan de rand van het bos. Wederopbouw teruggaand op de regionale hoevebouw.