Beschermd monument

Watermolen van Asbeek en bakhuis

Beschermd monument van 07-07-1998 tot heden

ID: 359   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/359

Besluiten

Watermolen Campomolen en bakhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 07-07-1998  ID: 3340

Beschrijving

Deze bescherming betreft de watermolen 'Campomolen' of 'watermolen van Asbeek' (enkel het molengebouw zelf) en het bakhuis.Waarden

De watermolen genaamd 'Campomolen' en bakhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voorbeeld van een, reeds in de 12de eeuw vermelde, watermolen met 17de-eeuwse kern die rond 1900 tot watermolen met unieke Girardturbine werd omgebouwd en volledig werd uitgerust; later van een supplementaire elektrische aandrijving alsook van andere hulpwerktuigen werd voorzien en die aldus een mogelijke evolutie illustreert van een oude watermolen, in een agrarische context van inzonderheid een hoeve met schuur en bakhuis.

industrieel-archeologische waarde

Als voorbeeld van een, reeds in de 12de eeuw vermelde, watermolen met 17de-eeuwse kern die rond 1900 tot watermolen met unieke Girardturbine werd omgebouwd en volledig werd uitgerust; later van een supplementaire elektrische aandrijving alsook van andere hulpwerktuigen werd voorzien en die aldus een mogelijke evolutie illustreert van een oude watermolen, in een agrarische context van inzonderheid een hoeve met schuur en bakhuis.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Site van de watermolen van Asbeek

Asbeekstraat 12, zonder nummer (Asse)
Voormalige watermolen van Asbeek, een korenmolen zogenaamd Onderste Watermolen, vermoedelijk gebouwd ter vervanging van de Overste Watermolen.