Boerenburgerhuis

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maaseik
Deelgemeente Maaseik
Straat Schillingsstraat
Locatie Schillingsstraat 33 (Maaseik)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72021/190.1
  • OL000389

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Boerenburgerhuis

Schillingsstraat 33, Maaseik (Limburg)

De boerenburgerwoning is een restant van een voormalige stadshoeve uit de 18de eeuw en is één van de weinige overgebleven voorbeelden van vakwerkbouw in Maaseik.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het boerenburgerhuis.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: In het beschermingsdossier wordt de wetenschappelijke, in casu architectuurhistorische waarde van het pand als volgt gemotiveerd: het huis is, naast Bosstraat nummer 17 en Vullerstraat nummer 37, één van de drie behouden vakwerkgebouwen in de stad, verwijzend naar het middeleeuwse stadsbeeld, toen vakwerkbouw de dominerende component vormde van de stedelijke privé-architectuur. Het kleine aantal behouden voorbeelden van dergelijke stedelijke vakwerkbouw geeft elk exemplaar een hoge documentaire en typologische waarde.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum met 36 monumenten (GYSELICNK J., 1991).

Waarden

Schillingstraat 35 [33] is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.