Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
35946
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35946

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hermelijnstraat nr. 43. Vrijstaande villa uit de jaren 1930. Gele baksteenbouw getypeerd door de overhoekse vensters en de verdiepte inkompartij cf. arduinen trap en dito omlijsting. Balkon aan de zijgevel met typerende buisleuning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Hermelijnstraat 43 (Kortrijk)
Hermelijnstraat nr. 43. Vrijstaande villa uit de jaren 1930. Gele baksteenbouw getypeerd door de overhoekse vensters en de verdiepte inkompartij cf. arduinen trap en dito omlijsting. Balkon aan de zijgevel met typerende buisleuning.