Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35959   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35959

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dorpswoning met kleine bijbouwen, boven de deur gedateerd ANNO 1762.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Korenstraat 17 (Hoegaarden)
Dorpswoning met kleine bijbouwen, boven de deur gedateerd ANNO 1762.