Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Stadscentrum Maaseik

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-12-1991 tot heden

ID: 3597   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3597

Besluiten

Geografisch pakket Maaseik
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2417

Beschrijving

Deze bescherming betreft het stadscentrum van Maaseik.Waarden

Het stadscentrum van Maaseik is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Achterhuis

Markt 24-25 (Maaseik)
Breedhuis met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw doch huidig uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw; oorspronkelijk het achterhuis van Markt nummer 24.


Achterhuis

Munnikenstraat 13 (Maaseik)
Oorspronkelijk het achterhuis van Markt nummer 29. Breedhuis uit de tweede helft van de 17de eeuw; de datering van de huidige ordonnantie is niet duidelijk.


Achterhuis Den Groenen Schildt

Eikerstraat 3 (Maaseik)
Voormalig achterhuis, mogelijk koetshuis van het huis Den Groenen Schildt, thans stadhuis. Uit de beschrijving van het pand van 1615 blijkt dat dit huis steeds als achterhuis van Den Groenen Schildt gefunctioneerd heeft.


Achterhuis in Maasstijl

Munnikenstraat 9 (Maaseik)
Oorspronkelijk het achterhuis van Markt nummer 27. Breedhuis in Maasstijl uit het eerste kwart van de 18de eeuw.


Achterhuizen

Munnikenstraat 3, 7 (Maaseik)
Oorspronkelijk twee huizen, de achterhuizen van Markt nummer 25 en nummer 26, en in kern daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw. Laatclassicistische ordonnantie uit het eerste kwart van de 19de eeuw.


Alleenstaande stadswoning

Hepperstraat 23 (Maaseik)
Alleenstaand enkelhuis. Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met dakkapel, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Apotheek Van Venckenray

Markt 46 (Maaseik)
Apotheek, thans stadsmuseum. In 1704 opende hier de oudste private apotheek van België; waarschijnlijk werd het huis toen ook gebouwd. Dubbelhuis in Maasstijl, van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Bomenrij op oude stadswal

Walstraat (Maaseik)
De nog onverharde zuidelijke oude stadswal van het historisch centrum van Maaseik is beplant met een rij van 32 bomen. Het betreft voornamelijk Amerikaanse eik, maar ook enkele lindes. In het westen buigt de wal af naar het noorden. Dit noordelijk stuk is aan weerszijden beplant met in totaal 10 bomen, eveneens Amerikaanse eik en linde. In de hoek bevindt zich een kapel.


Breedhuis met dienstgebouw

Munnikenstraat 8 (Maaseik)
Breedhuis met dienstgebouw, ontstaan in de tweede helft van de 19de eeuw uit de samenvoeging van twee panden.


Burgerhuis

Bosstraat 54 (Maaseik)
Deel van een voorheen groter breedhuis. Rijhuis van thans vier traveeën. Kern uit de tweede helft van de 17de eeuw, doch huidige ordonnantie uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Bosstraat 50 (Maaseik)
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak, met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw tot de eerste helft van de 18de eeuw, doch huidig neoclassicistisch uitzicht uit eind 19de eeuw.


Burgerhuis

Grote Kerkstraat 31 (Maaseik)
Alleenstaand burgerhuis met ommuurde tuin. Het gebouw dateert van 1629 ,maar de ordonnantie in Maasrenaissance-stijl werd in de eerste helft van de 18de eeuw vervangen door de huidige.


Burgerhuis

Hepperstraat 2 (Maaseik)
Enkelhuis van twee of drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit eind 17de eeuw.


Burgerhuis

Hepperstraat 18 (Maaseik)
Breedhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, met huidig uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw doch oude kern uit de tweede helft van de 17de of eerste helft van de 18de eeuw.


Burgerhuis

Lekkerstraat 11 (Maaseik)
Dubbelhuis van vijf + één travee en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Lekkerstraat 13 (Maaseik)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), uit het midden van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Markt 9 (Maaseik)
Dubbelhuis van drie + drie traveeënen drie bouwlagen onder schilddak. 19de-eeuws gebouw met oorspronkelijk neoclassicistische cementering, thans gedecapeerd.


Burgerhuis

Lekkerstraat 1, Markt 45 (Maaseik)
Breedhuis uit de tweede helft van de 17de eeuw, met pilastergevel. Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Markt 48-49 (Maaseik)
Thans één geheel door samenvoeging van twee huizen in Maasstijl. Breedhuis van zeven traveeën en vier bouwlagen onder twee steile zadeldaken. Kern uit de tweede helft van de 17de eeuw doch huidig neoclassicistisch uitzicht uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Waagstraat 1 (Maaseik)
Thans alleenstaand breedhuis uit het midden van de 19de eeuw. Bakstenen gebouw van vier + twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.


Burgerhuis

Waagstraat 2 (Maaseik)
Breedhuis uit het midden van de 19de eeuw, mogelijk met oudere kern.Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Boomgaardstraat 8 (Maaseik)
Hoekhuis van het breedhuistype, twee traveeën en drie bouwlagen onder zeer steil zadeldak, met kern en volume uit midden 17de - tweede helft 17de eeuw.


Burgerhuis

Bosstraat 32 (Maaseik)
Eclectisch gebouw uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Baksteen met natuurstenen parement voor de voorgevel.


Burgerhuis

Bosstraat 46, 46A (Maaseik)
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in renaissancestijl uit eind 16de eeuw.


Burgerhuis

Eikerstraat 6 (Maaseik)
Burgerhuis met laatclassicistische ordonnantie uit het begin van de 19de eeuw, doch met oudere kern.


Burgerhuis

Eikerstraat 8 (Maaseik)
Behoorde oorspronkelijk samen met nummer 6 tot hetzelfde pand. Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit eind 19de eeuw.


Burgerhuis Au Vieux Chène

Markt 35 (Maaseik)
19de-eeuwse herberg, genaamd naar de eikenboom die tot 1870 in het midden van de markt stond. Empire getint breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis De bisschop van Munster

Markt 33 (Maaseik)
Imposant herenhuis in late Maasstijl, gedateerd 1715. Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zeer steil zadeldak, met twee rijen van drie dakkapellen.


Burgerhuis De Bonten Os

Markt 47 (Maaseik)
Waarschijnlijk werd het huis rond 1688 gebouwd, na de verwoesting van het oorspronkelijke huis in de brand van 1684. Breedhuis in barokke Maasstijl met twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak met dakkapel.


Burgerhuis De Gekroonde Stevel

Bosstraat 4 (Maaseik)
Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met kern uit de 17de eeuw.


Burgerhuis De Halve Maan

Markt 39 (Maaseik)
Voor het eerst vermeld in 1624. Recente gevel in imitatie-Maasstijl, met originele gevelsteen.


Burgerhuis De Nootstal

Bosstraat 2 (Maaseik)
Het huis was in de 17de eeuw een hoefstal, eigendom van de smedengilde. In 1684 verdween het bij de grote stadsbrand. Het werd heropgebouwd, waarschijnlijk eind 17de eeuw.


Burgerhuis De Stad Amsterdam

Markt 37 (Maaseik)
Breedhuis in Maasstijl uit 1688, sterk gerestaureerd en gereconstrueerd. Ongelijk aantal traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak met dakkapel.


Burgerhuis De Starre

Markt 42 (Maaseik)
Neoclassicistisch breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldakmet twee recente dakkapellen, uit het midden van de 19de eeuw, mogelijk met oudere kern.


Burgerhuis De Swarte Hoed

Hepperstraat 6, Vullerstraat 2 (Maaseik)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw doch huidige gevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis De Vrede

Markt 14 (Maaseik)
Breedhuis in barokke Maasstijl van 1690-1700. Vijf traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak.


Burgerhuis De Zwarte Adelaar

Bosstraat 19 (Maaseik)
Herenhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, van 1620. Het overleefde de verschillende grote branden die dit stadsgedeelte teisterden.


Burgerhuis De Zwarte Beer

Markt 21 (Maaseik)
Diephuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Het huis dateert uit de tweede helft van de 17de eeuw, doch met huidige ordonnantie uit eind 19de - begin 20ste eeuw.


Burgerhuis Den Coninck van Vranckrijck

Bosstraat 53 (Maaseik)
Huis gebouwd na de brand van 1651, door Willem Lievesoene. In 1895 komt het in het bezit van Jacobus Hendrix, die in 1866 de ernaast gelegen mouterij opricht. Hij richt er in 1899 een magazijn in.


Burgerhuis Den Eyckenboom

Bosstraat 58 (Maaseik)
Voor het eerst vermeld in 1668. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Het gebouw dateert uit de tweede helft van de 17de eeuw. Het werd door een brand in 1979 zwaar beschadigd en vervolgens gerestaureerd.


Burgerhuis Den Golden Naegel

Bosstraat 6A (Maaseik)
Voor het eerst vermeld in 1622. Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Kern uit de tweede helft van de 17de eeuw, ordonnantie uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis Den Granaetappel

Bosstraat 3 (Maaseik)
Breedhuis van vijf traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak, met huidig uitzicht uit het midden van de 19de eeuw, doch mogelijk met oudere kern.


Burgerhuis Den IJserman

Bosstraat 34 (Maaseik)
Voor het eerst vermeld in 1642. Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis Den Ketel

Bosstraat 12 (Maaseik)
Neoclassicistisch burgerhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis Den Moelesteyn

Bosstraat 17 (Maaseik)
Eerste vermelding in 1626. Hoekhuis met recente voorgevel doch interessante zijgevel in stijl- en regelwerk. Het huis De Molensteen ontsnapte aan de grote brand van 1684.


Burgerhuis Den Peroun

Markt 29 (Maaseik)
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met huidig, neoclassicistisch uitzicht uit eind 19de eeuw, doch oudere kern.


Burgerhuis Den Roosencrans

Bosstraat 75 (Maaseik)
Hier lag "Den Roosencrans" (1625), het huis dat circa 1780 bewoond werd door Dionysius van Carlo, oud-burgemeester en goudsmid.


Burgerhuis Den Swaen

Markt 38 (Maaseik)
Breedhuis van het enkelhuistype, zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, aan de Boosstraat. Gevel op de Markt huis "Den Swaen", krulgevel van drie traveeën en drie bouwlagen, op de gevelsteen gedateerd 1649.


Burgerhuis Die Goutmeulen

Markt 28 (Maaseik)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak, met eind 19de-eeuws uitzicht, doch met oudere kern uit de tweede helft van de 17de of 18de eeuw.


Burgerhuis Die Ketten

Markt 4 (Maaseik)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Huidig uitzicht uit het derde kwart van de 19de eeuw, doch oudere kern uit de tweede helft van de 17de of de 18de eeuw.


Burgerhuis Die Ketten

Bosstraat 22 (Maaseik)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak, met kern uit de tweede helft 17de eeuw, doch huidige voorgevelordonnatie uit de tweede helft 19de eeuw.


Burgerhuis Het Gulden Aambeeld

Markt 10 (Maaseik)
Voor het eerst vermeld in 1655. Breedhuis van drie + vijf traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak. Kern uit de tweede helft van de 17de eeuw.


Burgerhuis Het Gulden Cruys

Bosstraat 9 (Maaseik)
Volgens W. Sangers gaat het hier om de huizen Dat golden Cruys en Die Ploege. Het linkerdeel zou volgens M. Boonen De Brabantse Heuck (1642) zijn. Voor het overige een weinig interessant gebouw, bestaande uit de samenvoeging van twee woningen.


Burgerhuis Het Gulden Cruys

Bosstraat 44 (Maaseik)
Voor het eerst vermeld in 1687. Classicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Burgerhuis Het Gulden Vercken

Bosstraat 42 (Maaseik)
Fraai breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit eind 17de eeuw.


Burgerhuis Het Lavoir

Bosstraat 15 (Maaseik)
Eerste vermelding 1698. De huidige nieuwbouw vervangt een huis met kern uit de 17de eeuw en voorgevelordonnantie uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Burgerhuis Het Posthoorn

Bosstraat 26 (Maaseik)
Neoclassicistisch breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft 19de eeuw.


Burgerhuis Het Swart Peert

Bosstraat 28 (Maaseik)
Voor het eerst vermeld in 1627. Breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Huidig uitzicht uit de tweede helft 19de eeuw.


Burgerhuis In de Dry Cronen

Bosstraat 16 (Maaseik)
Gerestaureerd burgerhuis, mogelijk gebouwd door burgemeester Jan Jacob Leurs.


Burgerhuis In den Engel

Bosstraat 8 (Maaseik)
Classicistisch breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Burgerhuis In den Prince van Luyck

Markt 36 (Maaseik)
Breedhuis in Maasstijl. Een verspringend aantal traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak. De gevelsteen met opschrift: IN DEN PRINCE VAN LUYCK 1664 werd bij de restauratie teruggeplaatst.


Burgerhuis in eclectische stijl

Bosstraat 84 (Maaseik)
Op deze plaats lag vroeger een stadshoeve. Thans een burgerhuis in eclectische stijl van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van 1902.


Burgerhuis in Maasstijl

Markt 26 (Maaseik)
Breedhuis in Maasstijl, van 1690-1700. Het was voorzien van een achterhuis uitgevend op de Munnikenstraat, en was door een steeg of gang met deze straat verbonden (Atlas van de Buurtwegen, 1845); het was in 1845 eigendom van Ch. Richelle.


Burgerhuis in Maasstijl

Markt 27 (Maaseik)
Breedhuis in Maasstijl, van 1690-1700. Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak.


Burgerhuis met achterhuis

Bosstraat 38 (Maaseik)
Eenvoudig burgerhuis met merkwaardig achterhuis in Maaslandse renaissance.


Burgerhuis met achterhuizen

Markt 24-25, Munnikenstraat 3 (Maaseik)
Breedhuis van het dubbelhuistype, zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met huidig uitzicht uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuizen In 't Raadje

Bosstraat 72-74 (Maaseik)
Eclectische huizen van elk drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Gedateerd op de gevelsteen 1894.


Dokterswoning E.W.G. Pergens

Hepperstraat 4 (Maaseik)
Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met huidige gevelordonnantie uit de 19de eeuw, doch oudere kern uit de tweede helft van de 17de eeuw.


Drie burgerhuizen

Bleumerstraat 30-32, Torenstraat 2-4 (Maaseik)
Gelijkaardige breedhuizen. Burgerhuizen van twee + twee + vier traveeën.


Eclectisch burgerhuis

Bleumerstraat 25 (Maaseik)
Overvloedig gedecoreerd, eclectisch burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft 19de eeuw.


Eclectisch burgerhuis

Bosstraat 37 (Maaseik)
Eclectisch breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak, uit eind 19de - begin 20ste eeuw.


Eclectisch burgerhuis

Bosstraat 39 (Maaseik)
Eclectisch breedhuis van één travee en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak, uit het begin van de 20ste eeuw.


Eclectisch burgerhuis

Bosstraat 56 (Maaseik)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in eclectische stijl uit het vierde kwart van de 19de eeuw, met oude kern uit de tweede helft van de 17de eeuw.


Gesculpteerde steen

Waagstraat zonder nummer (Maaseik)
Deze gesculpteerde steen dateert uit het eind van de 14de eeuw en maakt deel uit van het oudste perron van de stad Maaseik.


Herenhuis De Regenboeghe

Bosstraat 24 (Maaseik)
Imposant herenhuis van het dubbelhuistype, zeven traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak, gebouwd eind 17de eeuw, na de grote brand van 1684, en eind 18de eeuw van een laatclassicistische ordonnantie voorzien.


Herenhuis Den Verkeerde Werelt

Bosstraat 5-7 (Maaseik)
Eerste vermelding in 1635. Imposant herenhuis van het dubbelhuistype, in Lodewijk XIV-stijl, in 1686 gebouwd na de grote brand van 1684.


Herenhuis Drossaard

Bosstraat 21-23 (Maaseik)
Imposant herenhuis in barokstijl. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met twee dakkapellen, gedateerd 1677.


Herenhuis In de Soete Naem

Vullerstraat 1B (Maaseik)
Imposant herenhuis in late Maasstijl, Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zeer steil wolfsdak. Kalkstenen gevelsteen met barok rankwerk.


Hergebruikte gevelsteen van huis De Haan

Bosstraat 30 (Maaseik)
Recent huis met hergebruik van een oude gevelsteen met opschrift: IHS/ AMANDO ACCDLERA.


Hoekhuis

Bosstraat 20 (Maaseik)
Hoekhuis van het diephuistype, twee + zeven traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, met kern uit de 17de eeuw.


Huis De Klok

Eikerstraat 9-11 (Maaseik)
Huis De Klok, voorheen een bekende herberg en brouwerij. Het huidige gebouw is ontstaan door de samenvoeging in 1866 van drie kleine panden.


Huis Den Gulden Valck

Bosstraat 45 (Maaseik)
Eclectisch breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak met houten dakvenster, van eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw.


Huis Den Kandelaer

Bosstraat 43 (Maaseik)
Voor het eerst vermeld in 1814. Eclectisch burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit begin 20ste eeuw.


Huis Den Lombaert

Everstraat 16 (Maaseik)
Thans enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Kern uit de tweede helft van de 17de eeuw, ordonnantie uit de tweede helft van de 19de en 20ste eeuw.


Identieke stadswoningen

Pelserstraat 26-30 (Maaseik)
Identieke, gerestaureerde rijwoningen van het enkelhuistype, twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Kloosterkerk kruisheren

Bosstraat zonder nummer (Maaseik)
Zeldzaam voorbeeld van een religieus gebouw in Lodewijk XV-stijl. Ligging met de zuidzijde aan de Bosstraat, op de rooilijn, en opgenomen in de straatwand.


Laatclassicistisch herenhuis

Bosstraat 48 (Maaseik)
Laatclassicistisch herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit eind 18de - begin 19de eeuw.


Marktplein met dubbele rij lindebomen

Markt zonder nummer (Maaseik)
Het marktplein wordt omgeven door een dubbele rij lindebomen, meer bepaald Hollandse linden (Tilia Europaea (x)), die al sinds 1862 het beeld van de Markt bepalen.


Minderbroedersklooster en schoolgebouwen ursulinen

Boomgaardstraat 10-12 (Maaseik)
De kloosterkerk is een barokke zaalkerk met laatgotische reminiscenties, van 1637-44. Het minderbroedersklooster uit de eerste helft van de 17de eeuw, bestond uit twee panden, achter elkaar gelegen, en aanleunend tegen de westgevel van de kerk.


Mouterij

Bosstraat 51-53, Pelserstraat 44 (Maaseik)
Voormalige mouterij, opgericht omstreeks 1866 door Jacobus Hendrix. Het huidige complex werd gebouwd in 1912. Het bedrijf functioneerde tot 1973.


Neoclassicistische stadswoning

Grote Kerkstraat 20 (Maaseik)
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met huidige neoclassicistische voorgevelordonnantie uit het midden van de 19de eeuw, doch met oudere kern.


Parochiekerk Sint-Catharina

Grote Kerkstraat 15 (Maaseik)
Neoclassicistische kerk van 1840, gelegen op een plein, het vroegere kerkhof en klooster van het kapittel.


Perron

Markt zonder nummer (Maaseik)
Reconstructie van 1958 van het oorspronkelijke perron, daterend van 1397.


Postkantoor De Posthoorn

Markt 40 (Maaseik)
Posthuis, waar het keizerlijk postkantoor van Tour en Tassis gevestigd was; opgericht rond het midden van de 17de eeuw en uitgegegroeid tot één van de belangrijkste schakels in de Europese postverbindingen. Breedhuis met kern uit de 17de eeuw, doch huidig classicistisch uitzicht uit het midden van de 18de eeuw.


Publieke waterpompen

Markt zonder nummer, zonder nummer (Maaseik)
Op de vier hoeken van de markt bevinden zich publieke pompen, gedateerd 1742. De stadspompen vervingen in de loop van de 18de eeuw geleidelijk de stadsputten.


Reeks stadswoningen

Grote Kerkstraat 2-6 (Maaseik)
Reeks huizen met huidig uitzicht uit de tweede heelft van de 19de eeuw, doch oudere kern.


Restant stadshoeve

Pelserstraat 58 (Maaseik)
Rest van een voormalige stadshoeve uit de tweede helft van de 17de eeuw. Bakstenen gebouw van twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak.


Samenstel van stadswoningen Den Vergulde Wanne en De Hollansche Tuyn

Bosstraat 68-70, 68A, 70A (Maaseik)
Oorspronkelijk twee breedhuizen van samen vier traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak, uit het tweede kwart van de 17de eeuw, doch met bepleistering en ordonnantie uit de 19de eeuw.


Stadhuis Maaseik

Markt 1 (Maaseik)
In zijn huidig uitzicht een neoclassicistisch breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met vier dakvensters en klokkenruitertje met spits en uurwerkplaat.


Stadshoeve

Pelserstraat 12, 16 (Maaseik)
Mogelijk voorheen één geheel, een voormalige stadshoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, die ontstond op de na de Franse tijd vrijgekomen plaats van het kruisherenklooster. Gerestaureerd in 1988.


Stadswoning

Markt 51 (Maaseik)
Het gebouw heeft een kern uit de eerste helft van de 17de eeuw, te zien aan de smeedijzeren muurankers met krullen. Achter de verbouwde gevels bevindt zich een vakwerkconstructie. Vanaf het einde van de 18de eeuw was ‘Au Pascha’ een herberg.


Stadswoning

Grote Kerkstraat 9 (Maaseik)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met huidig uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw doch met oudere kern.


Stadswoning

Grote Kerkstraat 11 (Maaseik)
Gerestaureerd breedhuis van het enkelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met huidig uizicht uit eind 19de - begin 20ste eeuw.


Stadswoning

Grote Kerkstraat 13 (Maaseik)
Breedhuis van het enkelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen, met huidige ordonnantie uit de 19de eeuw, doch kern uit de tweede helft 17de eeuw .


Stadswoning

Hepperstraat 5 (Maaseik)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak, uit de tweede helft van de 17de of eerste helft 18de eeuw, doch huidige voorgevelordonnantie uit de 19de eeuw.


Stadswoning

Markt 19 (Maaseik)
Smal enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Markt 32 (Maaseik)
Breedhuis uit de tweede helft van de 17de eeuw, doch huidig laatclassicistisch uitzicht uit het eerste kwart van de 19de eeuw.


Stadswoning

Markt 41 (Maaseik)
Breedhuis met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw, doch met huidig uitzicht uit het derde kwart van de 19de eeuw. Drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder steil zadeldak.


Stadswoning

Munnikenstraat 1 (Maaseik)
Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw, doch recente ordonnantie.


Stadswoning

Munnikenstraat 10-12 (Maaseik)
Oorspronkelijk één geheel uit de tweede helft van de 17de eeuw; in het vierde kwart van de 19de eeuw gesplitst in twee enkelhuizen en voorzien van cementering en een nieuwe ordonnantie.


Stadswoning

Munnikenstraat 14 (Maaseik)
Breedhuis met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw; huidige neoclassicistische ordonnantie en cementering van einde van de 19de eeuw.


Stadswoning

Bleumerstraat 22 (Maaseik)
Breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft 19de - begin 20ste eeuw. Bakstenen lijstgevel met houten kroonlijst op klossen. Getoogde vensters met gecementeerde lekdrempels. Houten winkelpui, de vensters geflankeerd door pilastertjes met composietkapitelen.


Stadswoning De Fortune

Markt 22 (Maaseik)
Breedhuis uit de tweede helft van de 17de eeuw, doch met huidige ordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw, en gewijzigde benedenverdieping.


Stadswoning De Gulden Hant

Markt 31 (Maaseik)
Breedhuis uit de tweede helft van de 17de eeuw, doch huidig uitzicht uit het derde kwart van de 19de eeuw; recente ordonnantie van de benedenverdieping.


Stadswoning Den Pelgrim

Hepperstraat 13 (Maaseik)
Voor het eerst vermeld in 1683. Rijhuis met volledig aangepaste gevel doch oude kern uit de tweede helft van de 17de eeuw.


Stadswoning Het Vosken

Markt 30 (Maaseik)
Het huis dateert uit het midden van de 17de eeuw, doch de gevel aan marktzijde en de benedenverdieping werden aangepast in het derde kwart van de 19de eeuw.


Stadswoning In den Gulden Boom

Hepperstraat 3 (Maaseik)
Gerestaureerd breedhuis van 1696, met huidige ordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw en gereconstrueerde benedenverdieping.


Stadswoning met winkelpui

Bleumerstraat 29 (Maaseik)
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak uit de tweede helft 19de eeuw.


Stadswoning Wit Kruis

Hepperstraat 15 (Maaseik)
Rijhuis met sterk gewijzigde gevel doch oude kern uit de tweede helft van de 17de of de eerste helft van de 18de eeuw.


Standbeeld van de gebroeders van Eyck

Markt zonder nummer (Maaseik)
Witmarmeren beeld op een sokkel van mergel- en hardsteen, een werk van L. Wiener, van 1863.


Twee classicistische burgerhuizen

Bosstraat 47 (Maaseik)
Breedhuizen van drie + twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak en zadeldak, in classicistische stijl uit het derde kwart van de 18de eeuw.