Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Achttiende-eeuws boerenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35971   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35971

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrijstaand, 18de-eeuws boerenhuis, als monument beschermd bij K.B. van 10 januari 1980 en gelegen in het beschermde dorpsgezicht van Mollem (Besluit van dezelfde datum).Aanduiding van

Is de vaststelling van

18de-eeuwse boerenwoning

Kasteelstraat 12 (Asse)
Vrijstaand, 18de-eeuws boerenhuis, als monument beschermd en gelegen in het beschermde dorpsgezicht van Mollem.